ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคม

จริยธรรมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
212
เมื่อวานนี้
599
เดือนนี้
3,242
เดือนที่แล้ว
2,106
ปีนี้
7,477
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
63,855
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144
นายรัฐวุฒิ บุตราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน


นายเผิ่ง ผาพองยุน
รองนายก อบต. (รอง1)

นายหม่น อุุ่มภูธร
รองนายก อบต. (รอง (2)


นานนฤทธิ์ ไชยรักษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นางณัฐปภัสร์ แผงนาวิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางณัฐปภัสร์ แผงนาวิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางภัชราภรณ์ สิงห์สวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางพรสมัย กุหลาบวงษ์
ผอ.กองคลัง
นางณัฐปภัสร์ แผงนาวิน
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง
นายสารัตน์ สุเพ็ญ
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายจารุวัตน์ ธรรมกุลธีระกิจ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม