ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
208
เดือนนี้
2,314
เดือนที่แล้ว
3,770
ปีนี้
36,180
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
92,558
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197

1
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมตัวแทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุระกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษญาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี2564 "41 ปี ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ณ. ศูนย์,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
27 ธันวาคม 2564

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
23 กันยายน 2564

กองการศึกษาประชุมเรื่องโครงการพระกนิฐาฯ จัดส่งการแข่งขันเด็กและร่วม จัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับเด็กในพื้นที่ตำบลอุ่มจาน,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
03 สิงหาคม 2564

กองการศึกษา จัดโครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดานจามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
17 มิถุนายน 2564

ประชุมการจัดงานวิชาการ  การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
15 มิถุนายน 2564

โครงการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570)และการบันทึกบัญชีแบบใหม่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานภายใต้สังกัด(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ระหว่างวันที่31 มีนาคม2564-2เมษายน2564 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
01 เมษายน 2564

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(มหกรรมวิชาการเด็ก) ปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
14 ธันวาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (7 รายการ)

{{--cookie zone--}}