ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคม

จริยธรรมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
212
เมื่อวานนี้
599
เดือนนี้
3,242
เดือนที่แล้ว
2,106
ปีนี้
7,477
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
63,855
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144

1
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายรัฐวุฒิ  บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน และตัวแทนส่วนราชการ ร่วม พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
05 ธันวาคม 2565

Thai Soe Run 2022,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th

9 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยนายรัฐวุฒิ   บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน และตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม " ไทโสรัน "  วิ่งเพื่อน้องช่วยเหลือทุนการศึกษาและพัฒนาครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ 

10 ตุลาคม 2565

โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่1 และบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 - วันที่ 31 สิงหาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
02 กันยายน 2565

งานสาธารณสุขและทีมกู้ชีพอุ่มจาน ร่วมประชุมอบรมโครงการรณรงค์​ป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรประจำปี 2565 ประกอบไปด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการยกเคลื่อนย้าย CPR สาธารณ​ภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
01 กันยายน 2565

งานสาธารณสุข เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลระบบการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ณ.ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
01 กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่ อบต.อุ่มจาน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านหนองบัวสร้าง หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
01 กันยายน 2565

งานป้องกันฯร่วมกับกองช่างออกตัดต้นไม้รอบริมถนนบ้านหนองบัวสร้าง ม.7,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
01 กันยายน 2565

30 สิงหาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนพัน,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
30 สิงหาคม 2565

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานจัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ให้กับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ในเขตพื้นที่ตำบลอุ่มจานโดยมีผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯกันอย่างพร้อมเพรียง,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
26 สิงหาคม 2565

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น " ,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
11 สิงหาคม 2565

วันพุธ ที่ 10  สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน นายรัฐวุฒิ  บุตราช พร้อมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดจันทรังษี บ้านคำสร้างถ่อ ม.10,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
10 สิงหาคม 2565

เจ้าหน้าที่ อบต.อุ่มจาน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแสนพัน และ อสม. หมู่ที่ 10 ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย บ้านคำสร้างถ่อ  หมู่ที่ 10 (ครบรอบ 7 วัน ),องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
14 มิถุนายน 2565

13 มิถุนายน 2565  นายกองค์การริหารส่วนตำบลอุ่มจานร่วมรับมอบบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
14 มิถุนายน 2565

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายรัฐวุฒิ   บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานพร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ณ ป่าชุมชนบ้านคำสร้างถ่อ หมู่ที่ 10 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราิชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

12 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายรัฐวุฒิ   บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล

28 เมษายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (95 รายการ)