ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
207
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
2,372
เดือนที่แล้ว
3,529
ปีนี้
25,681
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
82,059
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน13 พ.ย. 2563
2คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่องการบริหารงาน การแบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลัง13 พ.ย. 2563
3คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน20 ต.ค. 2563
4คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน20 ต.ค. 2563
5คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง การบริหารงาน การแบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองการศึกษา20 ต.ค. 2563
6คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน8 ต.ค. 2563
7คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง การบริหารงาน การแบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง8 ต.ค. 2563

1

{{--cookie zone--}}