ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคม

จริยธรรมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
161
เมื่อวานนี้
599
เดือนนี้
3,242
เดือนที่แล้ว
2,106
ปีนี้
7,477
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
63,855
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน13 พ.ย. 2563
2คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่องการบริหารงาน การแบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลัง13 พ.ย. 2563
3คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน20 ต.ค. 2563
4คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน20 ต.ค. 2563
5คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง การบริหารงาน การแบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองการศึกษา20 ต.ค. 2563
6คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน8 ต.ค. 2563
7คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง การบริหารงาน การแบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง8 ต.ค. 2563

1