ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคม

จริยธรรมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
125
เมื่อวานนี้
599
เดือนนี้
3,242
เดือนที่แล้ว
2,106
ปีนี้
7,477
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
63,855
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144

ลำดับรายการวันที่
1บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 10 มกราคม 256511 ม.ค. 2565
2ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน สมัยสามัญ ประจำปี 2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 25655 ม.ค. 2565
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 4 มกราคม 25655 ม.ค. 2565
4ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 25655 ม.ค. 2565
5ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 25655 ม.ค. 2565
6ประกาศอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ครั้้งแรก ลงวันที่ 29 ธันวาคม 256429 ธ.ค. 2564
7บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2564 วันที่ 28 กันยายน 256429 ก.ย. 2564
8ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 23 กันยายน 256423 ก.ย. 2564
9ประกาศอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 22 กันยายน 256422 ก.ย. 2564
10บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 สิงหาคม 256425 ส.ค. 2564
11บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2564 วันที่ 16 สิงหาคม 256417 ส.ค. 2564
12ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 25649 ส.ค. 2564
13ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 2 ส.ค. 2564
14บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2564 วันที่ 30 มิถุนายน 25641 ก.ค. 2564
15ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256421 มิ.ย. 2564
16บันทึกรายงานการประชุมสภา ปี 256416 ก.พ. 2564
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน สมัยสามัญ ประจำปี 256416 ก.พ. 2564
18บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 256415 ก.พ. 2564
19ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญแรก ประจำปี พ.ศ.25649 ก.พ. 2564
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25641 ก.พ. 2564

1 2   >>  >|