ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
208
เดือนนี้
2,314
เดือนที่แล้ว
3,770
ปีนี้
36,180
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
92,558
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 15 เม.ย. 2562
2พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒15 เม.ย. 2562
3พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒15 เม.ย. 2562
4พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒15 เม.ย. 2562
5พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.256215 เม.ย. 2562
6พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑8 พ.ย. 2561
7พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐24 ก.พ. 2560
8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๔) พ.ศ.25452 ต.ค. 2545
9พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด26 พ.ย. 2537

1

{{--cookie zone--}}