ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคม

จริยธรรมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
129
เมื่อวานนี้
599
เดือนนี้
3,242
เดือนที่แล้ว
2,106
ปีนี้
7,477
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
63,855
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144

ข้อมูลชุมชน

 

     - ตลาดชุมชน จำนวน 3 แห่ง (บ้านหนองบัวสร้าง/บ้านสนามบิน/บ้านแสนพัน)
     - ร้านค้าชุมชน จำนวน 2 แห่ง (บ้านโคกสะอาด/บ้านงิ้ว)
     - สวัสดิการน้ำดื่มชุมชน จำนวน 2 แห่ง (บ้านคำสร้างถ่อ/บ้านแสนพัน)
     - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 5 สถานี (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคำสร้างถ่อ/สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวสร้าง/สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านงิ้ว/ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้งท่าลับ/สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนพัน/สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคำสร้างถ่อ

     - โรงน้ำชุมชน (บ้านบ่อพังแคน)
     - ท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า (บ้านคำกั้ง)
     - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง (บ้านคำสร้างถ่อ/บ้านโคกสะอาด/บ้านบ่อพังแคน/บ้านสนามบิน/บ้านอุ่มจาน)

     - ศาลาประชาคม จำนวน 10 แห่ง บ้านแก้งท่าลับ/บ้านคำสร้างถ่อ/บ้านหนองบัวสร้าง/บ้านโคกสะอาด/บ้านบ่อพังแคน/บ้านสนามบิน/บ้านคำกั้ง/บ้านแสนพัน/บ้านอุ่มจาน/บ้านงิ้ว)

     - ลานกีฬา จำนวน 3 แห่ง บ้านแก้งท่าลับ/บ้านบ่อพังแคน/บ้านแสนพัน
     - โรงสีชุมชน จำนวน 2 แห่ง บ้านแก้งท่าลับ/บ้านบ่อพังแคน
     - ยุ้งข้าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง บ้านคำกั้ง/บ้านแสนพัน/บ้านโคกสะอาด/บ้านอุ่มจาน/ บ้านหนองบัวสร้าง

ป่าและแหล่งน้ำในชุมชน
     - ป่าชุมชน จำนวน 6 แห่ง (บ้านโคกสะอาด/ บ้านสนามบิน/ บ้านอุ่มจาน/ บ้านงิ้ว/บ้านคำกั้ง/ บ้านแสนพัน
     - ป่าศักดิ์สิทธิ์ ป่าแทนคุณ บ้านโคกสะอาด
     - ป่าช้า บ้านบ่อพังแคน

     - ฝายน้ำล้นห้วยโมง
     - หนองน้ำบ้านหนองบัวสร้าง
     - อ่างเก็บน้ำซ่งเต่า (บ้านคำสร้างถ่อ)
     - ห้วยเตย สระหนองแสง สระขี้เป็ด สระอุ้ยสม สระหน้าป่าศักดิ์สิทธิ์ (บ้านโคกสะอาด)
     - ห้วยเลิง ห้วยกอกตอนบน /ตอนล่าง/ ห้วยหลัว/ สระหลวง/ สระบ่อพังแคน (บ้านบ่อพังแคน)
     - ห้วยเตย ห้วยเมี้ยง หนองค้า (บ้านสนามบิน )
     - สระหลวง (บ้านคำกั้ง)
     - สระน้ำกรป.กลาง (บ้านแสนพัน)
     - ลำน้ำอูน (บ้านคำกั้ง /บ้านงิ้ว/บ้านสนามบิน)
     - ลำห้วยน้อย หนองน้ำ 15 ไร่ สระน้ำสาธารณะ (บ้านอุ่มจาน )

ศูนย์การเรียนรู้/ห้องสมุด/กลุ่ม

     - บ้านหนังสือชุมชน (บ้านคำสร้างถ่อ)
     - ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาถอง (บ้านโคกสะอาด)
     - ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้ามัดหมี่ และผ้าคราม (บ้านสนามบิน)
     - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมดอกฮัง (บ้านโคกสะอาด)
     - กลุ่มข้าวข้าวฮางงอก (บ้านหนองบัวสร้าง)
     - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เลิงฮังสามัคคี จำกัด บ้านโคกสะอาด
     - ป่าชุมชน/สวนป่าแทนคุณ

วัด/โบสถ์/สถานที่ปฏิบัติธรรม
     - วัดบ้านแก้งท่าลับ
     - วัดหนองบัวสร้าง
     - วัดจันทรังษี (บ้านคำสร้างถ่อ)
     - วัดบ้านบ่อพังแคน
     - วัดบ้านสนามบิน
     - วัดโพธิ์ชัย (บ้านแสนพัน)
     - วัดโพธิ์ชัย (บ้านอุ่มจาน)
     - วัดศรีลำดวน (บ้านงิ้ว)
     - วัดป่าฐิติธัมมานุสรณ์ (บ้านคำกั้ง)
     - วัดป่าแสนพัน
     - สำนักสงฆ์สิทธิธรรมคุณ (บ้านโคกสะอาด)
     - สำนักสงฆ์พุทธนิมิต (บ้านบ่อพังแคน)
     - สำนักสงฆ์ดอนหอ (บ้านสนามบิน)
     - วัดนักบุญยอห์นบอสโก (บ้านโคกสะอาด)
     - โบสถ์ (บ้านอุ่มจาน)

สถานที่ราชการ
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง (บ้านหนองบัวสร้าง/บ้านแสนพัน)
     - โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง
           (1) โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211
           (2) โรงเรียนบ้านสนามบิน
           (3) โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
           (4) โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
           (5) โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
           (6) โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี
           (7) โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
     - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
           (1)โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองบัวสร้าง
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะชุมชนบ่อแสนพัน
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสนามบิน
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มจาน
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนพัน
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้งคำประชาสามัคคี
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน