ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
208
เดือนนี้
2,314
เดือนที่แล้ว
3,770
ปีนี้
36,180
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
92,558
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

" แหล่งเกษตรกรรมธรรมชาติ พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างรากฐาน ชุมชนน่าอยู่ "

 

เป้าประสงค์

  1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ พัฒนาด้านการศึกษาของประชาชน

            สืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

  1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  2. ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
  3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  4. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
{{--cookie zone--}}