ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,493
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,028
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
69,406
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

-:- งานป้องกันฯออกดับไฟไหม้ป่า บ้านแสนพัน ม.17 
-:- 19 เม.ย. 66 กองช่างบริการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ.หนองบัวสร้าง ม.7 
-:- 19 เมษายน 2566 งานป้องกันออกส่งน้ำอุปโภคบริโภคบ้านโคกสะอาด 
-:- 18 เม.ย. 66 ผอ.กองช่างพร้อมกับนายช่างควบคุมงานตรวจสอบหน้างานโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ.คำสร้างถ่อ ม.10 
-:- เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานเข้าเวรยามจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 มุ่งลด ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ ภายใต้ แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 
-:- งานป้องกันฯออกตรวจสอบเหตุสีล้อเสียหลักลงข้างทางทางบ้านแสนพัน-บ้านสนามบิน.. 
-:- งานป้องกันฯออกสำรวจบ้านที่เสียหายจากลมพายุฝน  
-:- ขอเชิญร่วมโครงการ รวมใจรักผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ????ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตำบลอุ่มจาน "โครงการส่งเสริมสุขภาพ 4 วัย ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 สมัครได้ตั้งแต่ 3 - 17 มีนาคม 2566 ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กฏกติกา การแข่งขัน สามารถสอบถามได้ ณ วันมาส่งเอกสารสมัคร???? 
-:- ประชาสัมพันธ์รับซื้อขยะประจำเดือน มีนาคม 2566 

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ 4 วัย ต้านภัยยาเสพติด ครั้ง ที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง วันที่ 27 มีนาคม 2566 - 2 เมษายน 2566
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายรัฐวุฒิ บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน และตัวแทนส่วนราชการ ร่วม พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
Thai Soe Run 2022
โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่1 และบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 - วันที่ 31 สิงหาคม 2565
งานสาธารณสุขและทีมกู้ชีพอุ่มจาน ร่วมประชุมอบรมโครงการรณรงค์​ป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรประจำปี 2565 ประกอบไปด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการยกเคลื่อนย้าย CPR สาธารณ​ภัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ประกาศยกเลิกโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่่น สน.ถ 140 - 07 สายบ้านโคกสะอาด - บ้านบ่อพังแคน กม .ที่ 0+810-4+390 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,580.เมตร.หนา 0.15.เมตร  
-:- ประกาศเชิญชวนเข้ายื่่นข้อเสนอ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสนพัน - บ้านซ่งเต่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 140-01 ช่วง กม. ที่ 3+260 ถึง กม.ที่ 3+493 หมู่ที่ 5  
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 แบบ สขร.1 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ใบสั่งจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เลขที่ ๑๐-๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 -เดือนมิถุนายน 2564) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๓ เดือน (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแก้งท่าลับ - บ้านโคกสะอาด สน.ถ ๑๔๐-๐๘ กม.ที่ ๓ + ๒๐๐ - ๓ + ๖๖๗ หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๕ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบของ อบต.อุ่มจาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด - บ้านแสนพัน รหัสทางหลวงท้องถิ่่่น สน.ถ. 140 -06 กม. ที่ 1 +450 ถึง กม. ที่ 1 + 887 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด - บ้านแสนพัน ( ก.ม.ที่ 140 -06) ถึง ก.ม. 2 + 560-2+260 หมู่ที่ 14 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนพัน - ซ่งเต่า รหะสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.140-01 กม.ที่ 3-260 ถึง ก.ม. 3+493 หมู่ที่ 5 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้่าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านโคกสะอาด - แสนพัน (สน.ถ 140 - 06) กม.ที่ 1 + 150 - 1 + 450 หมู่ที่ 4 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จงสกลนคร 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้่างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ปูทับ ถนน คสล.เดิม) ถนนสายบ้านบ่อพังแคน - บ้านกุงศรี (สน ถ. 140 -02 ) - 3+410 หมู่ที่ 1 ,13 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 แบบ สขร.1 

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู วนาสามัคคี (Saint Teresa of the Child Jesus Wana Samakkee Church)
รูปปั้นดอกบัวบ้านหนองบัวสร้าง
ป๋าแทนคุณบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ห้องเรียนธรรมชาติ


การรักษาด้วยสมุนไพร
ผ้าฝ้ายย้อมสีจากเปลือกต้นนนทรี
งานจักสานเป็นงานหัตถกรรมที่ชาวบ้านทําเพื่อใช้ในครัวเรือนมาแต่โบราณแม้ในปัจจุบัน
ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนครปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดสกลนครระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
{{--cookie zone--}}