ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
208
เดือนนี้
2,314
เดือนที่แล้ว
3,770
ปีนี้
36,180
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
92,558
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกสำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พ.ศ.2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกสำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน พ.ศ.2566 
-:- คณะกรรมตรวจรับพัสดุรางระบายน้ำ หมู่ 9 
-:- 12 ก.ย. 2566 กองช่างร่วมกับงานป้องกันฯ แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บ.สนามบิน ม.8 
-:- 9 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานจัดอบรมโครงการอมรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร เขตพื้นที่ตำบลอุ่มจาน 
-:- 8 กันยายน 2566 งานป้องกันฯร่วมกับกองช่างออกตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าบ้านแสนพัน ม.14 
-:- วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- 6 กันยายน 2566 งานป้องกันฯร่วมกับกองช่างขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันบ้านแสนพัน ม.11 
-:- กิจกรรมปลูกป่าทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9  
-:- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกติดตั้งกระจกโค้งทดแทนตัวเก่าที่ชำรุดเสียหาย 

คณะกรรมตรวจรับพัสดุรางระบายน้ำ หมู่ 9
12 ก.ย. 2566 กองช่างร่วมกับงานป้องกันฯ แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บ.สนามบิน ม.8
9 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานจัดอบรมโครงการอมรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร เขตพื้นที่ตำบลอุ่มจาน
8 กันยายน 2566 งานป้องกันฯร่วมกับกองช่างออกตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าบ้านแสนพัน ม.14
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 กันยายน 2566 งานป้องกันฯร่วมกับกองช่างขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันบ้านแสนพัน ม.11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ประกาศยกเลิกโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่่น สน.ถ 140 - 07 สายบ้านโคกสะอาด - บ้านบ่อพังแคน กม .ที่ 0+810-4+390 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,580.เมตร.หนา 0.15.เมตร  
-:- ประกาศเชิญชวนเข้ายื่่นข้อเสนอ จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสนพัน - บ้านซ่งเต่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 140-01 ช่วง กม. ที่ 3+260 ถึง กม.ที่ 3+493 หมู่ที่ 5  
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 แบบ สขร.1 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ใบสั่งจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เลขที่ ๑๐-๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 -เดือนมิถุนายน 2564) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๓ เดือน (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแก้งท่าลับ - บ้านโคกสะอาด สน.ถ ๑๔๐-๐๘ กม.ที่ ๓ + ๒๐๐ - ๓ + ๖๖๗ หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๕ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบของ อบต.อุ่มจาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด - บ้านแสนพัน รหัสทางหลวงท้องถิ่่่น สน.ถ. 140 -06 กม. ที่ 1 +450 ถึง กม. ที่ 1 + 887 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด - บ้านแสนพัน ( ก.ม.ที่ 140 -06) ถึง ก.ม. 2 + 560-2+260 หมู่ที่ 14 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนพัน - ซ่งเต่า รหะสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.140-01 กม.ที่ 3-260 ถึง ก.ม. 3+493 หมู่ที่ 5 
-:- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้่าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านโคกสะอาด - แสนพัน (สน.ถ 140 - 06) กม.ที่ 1 + 150 - 1 + 450 หมู่ที่ 4 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จงสกลนคร 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้่างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ปูทับ ถนน คสล.เดิม) ถนนสายบ้านบ่อพังแคน - บ้านกุงศรี (สน ถ. 140 -02 ) - 3+410 หมู่ที่ 1 ,13 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 แบบ สขร.1 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 แบบ สขร.1 

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู วนาสามัคคี (Saint Teresa of the Child Jesus Wana Samakkee Church)
รูปปั้นดอกบัวบ้านหนองบัวสร้าง
ป๋าแทนคุณบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ห้องเรียนธรรมชาติ


การรักษาด้วยสมุนไพร
ผ้าฝ้ายย้อมสีจากเปลือกต้นนนทรี
งานจักสานเป็นงานหัตถกรรมที่ชาวบ้านทําเพื่อใช้ในครัวเรือนมาแต่โบราณแม้ในปัจจุบัน
ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนครปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดสกลนครระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
{{--cookie zone--}}